top of page

Vårt samarbeid og bidrag til lokalsamfunn med vår partner Inner Connect NPO

INNER CONNECT NPO

Med vår partner Inner Connect NPO har vi fokus på å introdusere yngre mennesker i skolen. Vi tror at utdanning kan gi store endringer og forbedringer i mennesker og lokalsamfunn. vi fortsetter å bygge skoler i landsbyer.

Utdanning fungerer som hjørnesteinen i et tilfredsstillende liv, men i vår streben etter helhetlig velvære, fremstår en akutt bevissthet om vår mentale helse som en sentral faktor for et liv som leves til det fulle. I dette lyset finner vi en enorm verdi i vårt samarbeid med Inner Connect NPO. Deres bemerkelsesverdige bestrebelser for å styrke unge kvinners besluttsomhet til å fortsette sin utdanningsreise, og deres forpliktelse til å krysse verden for å belyse viktigheten av mentalt velvære, maler en levende billedvev av inspirasjon og styrking til unge kvinner.
 

Inspirert av suksessen med oppdraget om å bygge bro over gapet som lenge hadde eksistert i forståelsen av de psykiske helseutfordringene funksjonshemmede og deres familier står overfor. Inner Connect NPO, dedikert til å være vertskap for arrangementer som fremmer bevissthet om psykisk helse, skapte også en plattform for familier å koble sammen og støtte hverandre.

bottom of page